Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2022-2023.

UBND HUYỆN KỲ ANH

TRƯỜNG THCS KỲ SƠN

 

Số:  36/KH-THCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Kỳ Sơn, ngày 06 tháng 7 năm 2022

 

 

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 

NĂM HỌC 2022 – 2023

 

 

 • Căn cứ Văn bản số 03/VBHN-BGDĐT, ngày 03 tháng 5 năm 2019 của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông;
 • Căn cứ vào Thông tư số 32/2020/TT- BGD&ĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
 • Công văn số 943/SGD ĐT-GDTrH ngày 18/5/2022 của Sở GD & ĐT Hà Tĩnh về việc hướng dẫn tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 năm học 2022-2023;
 •   Căn cứ Kế hoạch số 933/CV-PGDĐT ngày 14/6/2022 của UBND huyện Kỳ Anh về Tuyển sinh lớp 6 năm học 2022 - 2023;

      Trường THCS Kỳ Sơn  lập Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2022 – 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Tuyển sinh hết số học sinh trên địa bàn xã Kỳ Sơn đã hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6 để thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục trung học cơ sở và số học sinh ngoài xã có nhu cầu về học tại trường nếu có đủ hồ sơ theo yêu cầu

Việc tuyển sinh phải đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan.

II. NỘI DUNG

 1. Đối tượng tuyển sinh:

Đối tượng tuyển sinh là học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học, có độ tuổi được quy định trong Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGD ĐT, ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

 1. Chỉ tiêu tuyển sinh

Tuyển 100% học sinh đã hoàn thành chương  trình tiểu học năm học 2021-2022 và những học sinh hoàn thành chương trình tiểu học những năm học trước còn trong độ tuổi tuyển sinh mà chưa được tuyển.

 1. Phương thức tuyển sinh:

Tuyển sinh lớp 6 theo phương thức xét tuyển.

          4.  Hồ sơ tuyển sinh:

          - Học bạ tiểu học.

          - Giấy khai sinh (bản chính hoạc bản sao GKS hợp lệ)

          - Bản chính Sổ hộ khẩu để đối chiếu với Giấy khai sinh.

          - Danh sách hoàn thành chương trình Tiểu học năm học 2021-2022 (Trường TH chuyển lên).

          5. Thời gian tuyển sinh

-  Ngày 06/7/2022 lập kế hoạch tuyển sinh và trình PGD phê duyệt và công khai kế hoạch tuyển sinh.

-  Ngày 15/7/2022 Phòng GD&ĐT Kỳ Anh thẩm định và ra Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh lớp 6 năm học 2022 – 2023.

- Từ ngày 10/07/2022 đến 05/08/2022 thu hồ sơ tuyển sinh tại văn phòng nhà trường vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần.

-  Ngày 08/8/2022 Hội đồng tuyển sinh xét tuyển.

- Tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực học sinh và phân lớp, hoàn thành trước ngày 12/8/2022.

- Hoàn thành hồ sơ tuyển sinh và nộp kết quả tuyển sinh về PGD trước ngày 15/8/2022.

 

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Đối với Hiệu trưởng trường TH Kỳ Sơn

- Bàn giao các loại hồ sơ của đối tượng học sinh hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2020-2021 về trường THCS vào ngày 02/8/2021. Hồ sơ bàn giao gồm có:

          - Danh sách điểm thi cuối năm học 2021-2022 có ký xác nhận của BGH và đóng dấu.

          - Danh sách hoàn thành chương trình Tiểu học năm học 2021-2022 (Có chữ ký xác nhận của Hiệu trưởng).

2. Đối với BGH trường THCS.

- Tiếp nhận hồ sơ đầy đủ từ trường TH bàn giao lên.

- Trực và tiếp nhận hồ sơ các học sinh các xã lân cận có nhu cầu tuyển sinh tại trường.

- Chỉ đạo Hội đồng tuyển sinh thực hiện nghiêm túc, khách quan, minh bạch và đúng quy định.

          3. Nhiệm vụ của Hội đồng tuyển sinh lớp 6 trường THCS:

          Thực hiện theo Kế hoạch tuyển sinh đã được phê duyệt, với các nhiệm vụ cụ thể như sau:

          - Thông báo cho cha mẹ học sinh đến đăng ký tuyển sinh và tiến hành đối chiếu thông tin của học sinh trong hồ sơ đăng ký với Sổ hộ khẩu gia đình vào ngày 02/8/2021.

          - Việc đăng ký tuyển sinh được thực hiện thông qua danh sách (học sinh không phải làm đơn).

          - Thời gian xét tuyển trong 1 ngày 08/8/2022.

          - Căn cứ quy chế và chỉ tiêu được giao, tiến hành xét tuyển và lập danh sách trúng tuyển trình Phòng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

-  Sau khi Phòng GD&ĐT phê duyệt, Hội đồng thông báo kết quả tuyển sinh để học sinh, phụ huynh học sinh biết.

4. Thông báo kết quả tuyển sinh

Ngày 20/8/2021 Hội đồng TS thông báo danh sách học sinh trúng tuyển lớp 6 THCS năm  học 2021 – 2022 qua hệ thông loa truyền thông xã, bảng tin và các phương thức khác cho học sinh và phụ huynh được biết.

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2022 – 2023 của trường THCS Kỳ Sơn.                                                                  

 

Nơi nhận:                                                   

 • Phòng GDĐT (báo cáo);
 • UBND xã Kỳ Sơn;
 • Hội đồng tuyển sinh;
 • Đăng Website nhà trường                               
 • Lưu vt.

 

Kỳ Sơn, ngày 06 tháng 07 năm 2022

HIỆU  TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Vũ Anh Sang

 

 

Tác giả: Trường THCS Kỳ Sơn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9
Hôm qua : 7
Tháng 12 : 147
Năm 2022 : 116.387